Analys/åtgärdsförslag

Analys / åtgärdsförslag

Analys är grunden för att driva och projektleda frågor på ett kostnadseffektivt sätt. Vi är en oberoende partner som i samverkan med våra kunder gör en grundlig analys för att hitta rätt nivå på behovet för fastigheten.

Vi hjälper till med analys i exempelvis tekniska ärenden, vid åtgärds- eller underhållsplaner, vid bedömning av offerter eller omfattning av försäkring. Efter utförd analys lämnar vi ett åtgärdsförslag som kan kompletteras med tidplan och kostnadskalkyl.

Analys av Planea