Statusbesiktning kök och våtrum
Beställare: Riksbyggen