Uppdrag: Byggprojektledning, fuktrisk- samt materialinventering
Beställare: Umeå kommun