Planerad underhållsinventering ut- och invändig
Beställare: Region Västerbotten