Uppdrag: Materialinventering med fokus på asbest och PCB.
Beställare: Skellefteå Kraft