Brf Essingeport. Stockholm

Uppdrag: Kontroll enstegstätad fasad
Beställare: Brf Essingeport. Stockholm

Galären, Luleå

Utredning fasad av granitkeramik
Beställare: Galären, Luleå

Mariehems Hälsocentral

Planerad underhållsinventering ut- och invändig
Beställare: Region Västerbotten

Umeå Airport

Planerad underhållsinventering ut- och invändig
Beställare: Swedavia AB

Brf Träsnidaren

Statusbesiktning kök och våtrum
Beställare: Riksbyggen

Holmsundshus nr 1

Entreprenadbesiktning takrenovering
Beställare: Riksbyggen

Aqua Arena Holmsund

Projektledning och skadeutredning
Beställare: Umeå kommun

Hörnefors Hälsocentral

Planerad underhållsinventering ut- och invändig
Beställare: Region Västerbotten

                  Planea AB en del av

Besöksadress:
Industrivägen 12, Umeå

e-post: info@planea.se