Projektledning

Projektledning

När åtgärder ska upphandlas och genomföras, blir vi er partner som projektleder processen och bevakar hela tiden era intressen gentemot olika entreprenörer. Vi har stor erfarenhet av att bedöma offerter. Därmed får ni en objektiv granskning och ett gott beslutsunderlag vid upphandlingar. Vi kan också fungera som byggledare och utföra entreprenadbesiktningar.

Vi erbjuder projektledning inom

I samband med brand- och vattenskador kan vi hjälpa till med projektledning under hela skadans förlopp, från besiktning till återställande.

Vi hjälper er med byggprojektledning i såväl ny- som om och tillbyggnader. Byggprojektledaren tar hand om bland annat upphandling av entreprenörer, teknisk rådgivning, ledning av det faktiska bygget, kontroller samt samordning av besiktningar.

Uppdraget som fuktsakkunnig innebär att man upprättar en strategi för hur man skall arbeta med och följa upp fuktsäkerhetsåtgärder i olika skeden. Det kan även innebära att man är rådgivande i fuktfrågor åt byggherren.