Underhåll

En underhållsplan är en plan för underhållet av ett fysiskt objekt, vanligtvis en fastighet, byggnad eller anläggning. Underhållsplanen berättar vilket underhåll som ska göras, när det ska göras och oftast även hur mycket det kommer att kosta. Underhållsplanen presenteras i ett tidsintervall upp till 35-50 år där det beskrivs när en viss del ska utföras och till en uppskattad kostnad.

För att upprätta en underhållsplan kan det behövas en statusbesiktning av fastigheten innan utförandet. Självklart kan vi bistå med även detta.