Utredning

Utredning / provtagning

Vi genomför avancerade utredningsuppdrag i fastigheter och är er oberoende partner gentemot andra involverade aktörer. Med mångårig erfarenhet tar vi bland annat oss an skadeutredningar, skaderegleringar, radonutredningar/radonmätningar, markkartering och utredningar kring inomhusmiljö.

Vi utför uppdrag inom

I de fall där det förekommer ohälsa och/eller avvikande lukt som kan misstänkas komma från byggnaden hjälper vi till med en utredning för att säkerställa statusen på byggnadens konstruktioner. Till vår hjälp har vi certifierade laboratorium som analyserar materialprover som vi skickar in för en analys.

I våra utredningar utgår vi från Swesiaq-modellen för att säkerställa kvalitén i utredningen.

Där det uppstått skador i byggnaden hjälper vi er med utredning av orsaker till dessa skador. En skada kan vara både av lukt- och/eller fuktavvikelse.

Vi hjälper våra beställare med oberoende och fristående skadereglering. Vi arbetar på uppdrag av i första hand försäkringsbolag, såväl svenska som utländska.

Vi utför besiktning, värdering och reglering av de flesta typer av företagsskador. Vi kan även bistå vid skador inom privat sektor.

Vi hjälper fastighetsägare att framställa skadeståndskrav till motparten samt framställa eventuella ersättningskrav till försäkringsbolaget.

Följande provtagningar kan vi hjälpa er med:

  • RBK – Vi är auktoriserade fuktkontrollanter genom RBK (rådet för byggkompetens) och utför RF-provtagning i betong vid till exempel nyproduktion
  • GBR – Bestämning av relativ fuktighet (RF) i golvavjämning enligt GBRs branschstandard
  • Lufttäthetsprovning – Vi är diplomerade lufttäthetsprovare genom RISE och utför lufttäthetsprovningar av byggnader enligt provningsstandard SS-EN ISO-9972:2015
  • Luft- och materialprov som analyseras av ackrediterat laboratorium. Kan till exempel innefatta Asbest/ PCB/ impregneringsmedel/ betong